Quảng Ngãi : Chư Tăng tổ đình Thiên Ấn ‘tam bộ nhất bái’

Sáng 3-9 (nhằm 16-7-Canh Tý), được sự chỉ dạy của HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Ấn, chư Tăng và Phật tử tại đây đã thực hiện nghi thức tam bộ nhất bái, cầu an lành mùa Vu lan – Báo hiếu PL.2564 và nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ.

Chư Tăng và Phật tử thành tâm thực hiện nghi thức tam bộ nhất bái

Nghi thức được thực hiện từ chân núi, đường Giác Ngộ lên bảo tháp ngài Sơ Tổ. Theo HT.Thích Hạnh Ngộ, chư Tăng và Phật tử cùng thành tâm thực hiện nghi thức tam bộ nhất bái, ngoài cầu nguyện hướng đến bậc sinh thành, tổ tiên; mong dịch bệnh tiêu trừ, còn mang ý nghĩa to lớn về tinh thần tri ân và báo ân liệt vị Tổ sư.

Được biết, chư Tăng và Phật tử tổ đình Thiên Ấn thực hiện nghi thức tam bộ nhất bái 3 lần vào các ngày 9-7, 16-7 và 23-7-Canh Tý.

Trong hành trình sáng ngày 3-9

Đảnh lễ tháp chư Tổ sư

Kết thúc lộ trình tam bộ nhất bái

Đồng Hạnh

Nguồn : https://giacngo.vn//vanhoa/2020/09/06/3ec092/

Bạn cũng có thể thích